Potansiyel Belirleme

Potansiyel belirlemeye yönelik çözümlerimiz, yüksek potansiyele sahip çalışanların belirlenmesini amaçlamaktadır.

Günümüzde firmaların rekabet avantajı yaratabilmelerinin ve bunu sürdürebilmelerinin temelinde sahip oldukları insan kaynağının önemli bir rolü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle firmalar bünyelerindeki katma değer yaratan ya da gelecekte yaratacaklarına inandıkları potansiyeli yüksek çalışanların belirlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu tür çalışanların belirlenmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması yetenek yönetimin en önemli konularını oluşturmaktadır.

Potansiyel belirleme sürecinde uygulamanın amacına bağlı olarak aşağıda yer alan araç ve yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılabilmektedir. Sürecinize uygun çözümleri sunabilmemiz için lütfen Assessment Systems Yetenek Uzmanı ile iletişime geçin

İletişim Formu

Yüksek Potansiyele Sahip Çalışanları Belirleme

Yüksek potansiyele sahip çalışanların belirlenmesine yönelik çalışmalar seviye gözetmeksizin firma bünyesindeki tüm pozisyonları ya da sadece yönetsel olmayan pozisyonları kapsayan nitelikteki çalışmalardır. Bu tür çalışmalarda her çalışan, bulunduğu pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler dikkate alınmadan, yüksek potansiyele sahip çalışanların sergilediği yetkinliklere göre değerlendirilmektedir.

Yönetsel Potansiyeli Belirleme

Potansiyel belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yaygın uygulamalardan birisi yönetsel olmayan pozisyondaki çalışanların yönetsel potansiyele sahip olma düzeylerinin belirlenmesine yöneliktir. Bu uygulamada değerlendirilen kişiler yönetsel yetkinlikler itibariyle değerlendirilir ve geleceğin yöneticisi olma potansiyelleri belirlenmeye çalışılır.

Yedekleme

Yedekleme amaçlı potansiyel belirleme çalışmaları, firmaların kritik pozisyonları için yetiştirilecek kişilerin belirlenmesini içeren yedekleme planlarının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tür çalışmalara dahil edilen çalışanlar, ilgili kritik pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Pozisyona Uygunluk Belirleme

Pozisyona uygunluk belirleme amaçlı potansiyel belirleme çalışmaları, firma bünyesindeki çalışanların mevcut pozisyonlarının gerektirdiği yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu tür çalışmalar ağırlıklı olarak süreç reorganizasyonu sonrasında çalışanların yeni rollere uygunluklarını belirleme ya da satın alma ya da birleşmelerde insan kaynağının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Kariyer Geçişleri İçin Uygunluk Belirleme

Kariyer geçişleri için uygunluk belirleme amaçlı potansiyel belirleme çalışmaları, farklı fonksiyona geçmek isteyen çalışanların (örneğin operasyondaki bir çalışanın satışa geçmek istemesi) geçmek istedikleri pozisyona uygunluklarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.