Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

Simülasyon içeren egzersizlerle bireyin yetkinliklerinin değerlendirilmesini içeren Değerlendirme ve Gelişim Merkezi, potansiyeli belirlemede diğer yöntemlere göre çok daha güvenilir sonuçlar veren bir değerlendirme yöntemidir. Assessment Systems, bu alandaki uzmanlığı dünyada referans olarak kabul edilen a&dc’nin Türkiye temsilcisidir.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Nedir?

Değerlendirme ya da Gelişim Merkezi, bireyin sahip olduğu yetkinliklerin birden fazla gözlemci eşliğinde, iş benzeri içeriğe sahip birden fazla yöntem kullanılarak değerlendirilmesini içeren güçlü bir değerlendirme yöntemidir.

Devam

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Süreci

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi öncesinde değerlendirilecek kişilerin hangi yetkinlikler itibariyle değerlendirileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle kurumun yetkinlik modeli temel alınmakta ve uygulamada değerlendirilecek her bir yetkinlik için davranışsal göstergeler belirlenmektedir.

Devam

Kurum içi Değerlendirici Yetiştirme Programı

Değerlendirici Yetiştirme Programı, Değerlendirme Merkezi uygulamalarında kurum içi değerlendirici olacak kişilere gerekli teknik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Değerlendirici Yetiştirme Programı 3 ayrı eğitim ve mentorluk programı içermektedir.