a&dc Değerlendirici Eğitimi

Değerlendirici Eğitimi, katılımcılara davranışsal değerlendirme süreci için gerekli temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Assessment Systems olarak, global iş ortağımız a&dc tarafından alanında referans olarak kabul edilen a&dc Assessor Skills eğitimini veriyoruz. Eğitime katılanlar, eğitimin sonunda gerçekleştirilecek sınav sonucunda başarılı olmaları halinde, İngiliz Psikologlar Derneği (The British Psychological Society) onaylı uluslararası geçerliliğe sahip Değerlendirici sertifikasına sahip olmaya hak kazanmaktadır.

Eğitimin Hedefleri

Eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Değerlendirme ve Gelişim Merkezlerinin temel ilkelerini açıklayabilecekler.
  • Tipik bir yetkinliğin bileşenlerini ve uygun olumlu ve olumsuz davranışsal göstergelerini tanımlayabilecekler.
  • Farklı türlerdeki Değerlendirme ve Gelişim Merkezi egzersizlerini ve her birinin değerlendirdiği yetkinlikleri tanımlayabilecekler.
  • Farklı egzersizlerde Davranışsal Değerlendirme Sürecini etkin olarak tamamlayabildiklerini sergileyecekler.
  • Katılımcı verilerini doğru davranışsal ifadeleri kullanarak ve veri entegrasyonu aşamasında kullanmak üzere ilgili örneklerle destekleyerek hazırlayıp sunabilecekler.
  • Bireysel yetkinlikler ve egzersiz tiplerine göre katılımcının güçlü yönlerini ve gelişime ihtiyaç duyan alanlarını özetleyen bir katılımcı raporu yazabilecekler.
  • Orta zorlukta, yüz yüze bir geribildirim oturumunu hazırlayıp yürütebilecekler.

Ana Başlıklar

  • Değerlendirme Merkezi Nedir? Temel Prensipleri
  • Davranışsal Değerlendirme Süreci (Gözlemle, Kaydet, Sınıflandır, Değerlendir)
  • Değerlendirme Merkezinde Kullanılan Egzersizler Eşliğinde Uygulamalar

Süre

Eğitim 2 gün sürmektedir. Katılımcılara eğitim öncesinde çalışmaları için doküman verilmekte ve ayrıca eğitimin ilk gününün akşamı için ödev verilmektedir. Eğitim uygulamalı olup katılımcıların eğitim boyunca aktif katılımını gerektirmektedir.

Özellikler

Bu eğitim, a&dc’nin uluslararası bilinirliğe sahip Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Egzersizlerinden (AC-EXS™) örnekler eşliğinde tüm katılımcılara alıştırma yapma imkanı sağlamakta ve değerlendirici becerilerini geliştirmeleri için çok sayıda uygulama fırsatı sunmaktadır.

Eğitim, İngiltere’de yönetim ve liderlik alanında standartları belirleyen ve bu alanda sertifika veren en büyük kuruluş olan Liderlik ve Yönetim Enstitüsü (ILM) tarafından uygun bulunmuş ve İngiliz Psikologlar Derneği tarafından onaylı bir eğitimdir.

Eğitim Öncesi Çalışma

Katılımcılara eğitime gelmeden önce üzerinde en fazla iki saat çalışmalarını gerektirecek materyaller gönderilecektir. Katılımcıların eğitime gelmeden önce, kendilerine gönderilecek bu materyaller üzerinde çalışmaları önemlidir.