a&dc LIVED™ Liderlik Gelişim Programı

a&dc LIVED™ Liderlik Gelişim Programı, iş dünyasının liderlerinin VUCA ortamında başarılı olmalarını sağlayacak becerileri kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir gelişim programıdır. Program liderleri a&dc LIVED™ Liderlik Modeli kapsamında ele alınan 5 ana başlık altında geliştirmeyi hedeflemektedir.

VUCA nedir?

“VUCA” terimi, ABD silahlı kuvvetleri tarafından 1990’ların sonlarında, “Soğuk Savaş” ertesinde oluşan Değişken (Volatile), Belirsiz (Uncertain), Karmaşık (Complex) ve Muğlak (Ambiguous) dünyayı tanımlamak üzere ortaya çıkarılmıştır.

Kısa sürede bu kavramın esasında dünyanın genel durumunu tanımladığı anlaşılmıştır. Hatta 2008-09 yıllarında yaşanan mali kriz öncesinde bile, iş dünyasının önde gelen liderleri, bu kaotik, çalkantılı ve hızla değişen iş dünyasını, dünyanın yeni düzenini anlatan “yeni normal” kavramıyla ifade etmeye başlamışlardır.

Şirketlerin VUCA’nın geçici değil süreklilik içeren bir durum olduğu gerçeğini anlamaları ve bu ortamda mücadele etme gücüne sahip liderlere sahip olmaları önem kazanmaktadır. Aksi halde zorluklar karşısında var olmaya devam etmeleri mümkün olmayacaktır.

a&dc LIVED™ Liderlik Modeli

a&dc LIVED™ Liderlik Modeli, bireyin etkin bir liderlik sergilemesi için gerekli özellikleri 5 ana başlık altında bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Modele göre etkin liderliğin temelinde her biri üçer alt başlıkla tanımlanmış 5 ana boyut yatmaktadır. Bu özellikler VUCA ortamında somut iş sonuçları üretebilecek etkin liderlerin temel özellikleri olarak adlandırılmaktadır.

  • Öğrenme (Learning)
  • İdrak (Intellect)
  • Değerler (Values)
  • Duygular (Emotions)
  • Azim (Drive)

LIVED™ Liderlik Modeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için a&dc Kurucu ve CEO’su Nigel Povah’ın Harvard Business Review dergisindeki makalesini okuyabilirsiniz.

Makaleyi İndir

Gelişim Programının Hedefleri

Gelişim programının sonunda katılımcılar;

  • VUCA liderliği için gerekli beş ana boyutun neden önemli olduğunu kavrayacaklar.
  • Her boyutta güçlü ve gelişime açık yönleriyle ilgili farkındalık kazanacaklar.
  • Her boyutla ilgili kendilerine kişisel gelişim hedefleri belirleyerek eğitmenin takibinde kendilerini geliştirecekler.

Özellikler

a&dc LIVED™ Liderlik Gelişim Programı modeldeki her boyut için 1 günlük eğitim içermektedir. Eğitimler arasında 4 haftalık süreler bulunmaktadır. Her eğitimden sonra Katılımcılar kendileriyle ilgili gelişim hedefleri belirlemekte ve ilk üç eğitim sonrasında ve tüm eğitimler tamamlandıktan sonra Katılımcılar eğitmenle bir araya gelerek gelişim hedefleri üzerinden birlikte geçmektedir.

Süre

Gelişim programı 5,5 aylık süre boyunca toplam 7 gün sürmektedir. Katılımcılar program öncesinde tüm a&dc LIVED™ 360 değerlendirme aracını tamamlamak zorundadır. Gelişim program ağırlıklı olarak uygulamalı olup katılımcıların program boyunca aktif katılımını gerektirmektedir.