Envanterler

Envanterler bireylerin kişilik özellikleri ya da yetkinlikleri itibariyle pozisyona uygunluklarının ya da potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan psikometrik araçlardır. Assessment Systems farklı görev ya da sektörlere yönelik envanterler içeren geniş bir portföye sahiptir ve bu alandaki uzmanlığı dünyada referans olarak kabul edilen Saville Consulting’in Türkiye temsilcisidir.

Yetkinlik Envanterleri

Yetkinlik envanterleri adayların pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır.

Devamı

360 Derece Değerlendirme

360 derece uygulamaları çalışanların yetkinliklerinin kendisi ve onu tanıyan başkaları (yöneticisi, astları, iş arkadaşları ve mümkünse müşterileri) tarafından değerlendirilmesini içerir. Bu uygulamalar ağırlıklı olarak çalışana yetkinlikleri hakkında geribildirim sağlayarak farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilir. Yönetici görüşüne ya da kişinin kendi görüşüne göre yapılan değerlendirmelere kıyasla çok daha objektif bir değerlendirme sağlar.