a&dc LIVED 360

a&dc tarafından geliştirilmiş LIVED 360, mevcut ya da potansiyel liderleri etkin bir liderin sergilemesi gereken davranışlar kapsamında analiz eden bir değerlendirme aracıdır.

LIVED 360, yöneticileri a&dc’nin en güncel liderlik yaklaşımlarından hareketle geliştirmiş olduğu liderlik modeli LIVEDTM kapsamında değerlendirmektedir.

Örnek Rapor

Kullanım Alanları

 • Orta ve üst kademe yönetici pozisyonlarında çalışanların yönetsel yetkinlikleri itibariyle gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde
 • Orta ve üst kademe yönetici pozisyonlarında çalışanlara yönelik koçluk uygulamaları öncesinde

Özellikler

İçerik
Öğrenme
 • Öğrenme Fırsatlarının Peşinde Koşma
 • Deneyimlerinden Öğrenme
 • Öğrendiklerini Hayata Geçirme
İdrak
 • Keskin Analiz Yeteneği
 • Stratejik Bakış Açısı
 • İçgörüsel Kavrama
Değerler
 • Kişisel Bütünlük
 • Adil Olma ve Başkalarına Saygı
 • Cesur Olma
Duygular
 • Duygularını Yönetme
 • İlişki Kurma ve Geliştirme
 • Başkalarını Etkileme ve İlham Verme
Azim
 • Eyleme Geçme
 • Sonuçlara Ulaşma Azmi
 • İç Motivasyon ve Adanmışlık
İfade Sayısı 60 Süre Süresiz (≈15 dakika) Kullanım Online