Kişilik Envanterleri

Kişilik envanterleri adayların kişilik özellikleri itibariyle pozisyona uygunluklarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Firmanın insan kaynakları uygulamaları yetkinliklere dayalı ise ve değerlendirme sürecinde adayların yetkinlikleri değerlendiriliyorsa Kişilik Envanteri yerine Yetkinlik Envanteri kullanılması önerilmektedir.

Firmanın yararlandığı herhangi bir yetkinlik modeli yoksa ve/veya adayların yetkinliklerini değil kişilik özelliklerini değerlendirmek önemliyse Kişilik Envanteri kullanılması tercih edilmelidir.

Kullanım Özellikleri


Online Kullanım
  • Bireylerin uzaktan envanteri yanıtladığı durumu ifade eder. Envanteri dolduran bireyler online olarak istedikleri yer ve zamanda envanteri yanıtlayabilmektedir.
Geleneksel Kullanım
  • Envanter uygulamasının envanter kitapçığının matbu formunun kullanılarak gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu durumda optik form verileri Spica Online Test Platformuna aktarılarak rapor alınması mümkündür.
Rapor Başına Ödeme
  • Envanter dolduran aday sayısına göre değil görüntülenen rapor sayısına göre ödeme talep edilmektedir.
Kontrol Göstergeleri
  • Tüm envanterler envanteri yanıtlayan bireylerin yanıtlarının geçerliliğini kontrol etmeye yönelik 6 farklı gösterge içermektedir. İsteğe bağlı olarak Spica Online Test Platformu üzerinden envanter sonuçları göstergelere göre düzeltilerek sunulabilmektedir.
Pratik Raporlama
  • Envanter sonuçları Spica Online Test Platformu üzerinden anında raporlanabilmektedir.
  • Farklı pozisyonlar için ideal profiller belirlenmesi durumunda pozisyona uygunluk yüzdeleri raporla birlikte ya da ayrıca raporlanmaktadır.
  • Raporlar davranış örnekleri içeren rapor metinleri içermesi nedeniyle kolay yorumlanabilir niteliktedir.