Saville WAVE® Profesyonel Tarzlar Envanteri

İngiltere’nin en iyi 10 psikoloğundan biri seçilmiş olan Profesör Peter Saville tarafından geliştirilmiş olan Saville Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri 4 küme altında ve 12 bölümde toplam 36 kişilik boyutunu ve 108 özelliği ölçmektedir. Envanterin Wave® Odak Tarzlar Envanteri isimli kısa versiyonu bulunmaktadır.

Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri bireyin potansiyelini ve kurum kültürüne uygunluğunu değerlendiren en geçerli araçlardan birisidir. Ayrıca bireyin yeteneğini ve iş motivasyonunu ölçen tek kişilik envanteridir. Yüksek güvenilirlik düzeyiyle bireyin potansiyelini ve performansını tahmin etme konusunda benzerlerinden ayrışmaktadır. Farklı kişilik envanterlerinin bir arada değerlendirildiği ortaklaşa gerçekleştirilen bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına göre, Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri’nin iş performansını tahmin gücü, yaygın kullanımı olan kişilik envanterlerine kıyasla çok daha yüksektir.

Kullanım Alanları

 • Yönetsel pozisyonların işe alım süreçlerinde
 • Uzmanlık gerektiren pozisyonların işe alım süreçlerinde
 • Yöneticilerin liderlik potansiyellerinin belirlenmesinde
 • Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve koçluk uygulamalarında
 • Potansiyel belirleme çalışmalarında

Özellikler

İçerik
Düşünme
 • Değerlendiren
 • Araştıran
 • Yaratıcı
Etki
 • Sosyal
 • Etkili
 • Girişken
Uyum
 • Dayanıklı
 • Esnek
 • Destekleyen
Sonuç
 • Sorumluluk Sahibi
 • Planlı Hareket Eden
 • Azimli
İfade Sayısı 216 Süre 40 Dakika Kullanım Online

Rapor Özellikleri

Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri 6 bölümden oluşan kapsamlı bir değerlendirme raporu sunmaktadır:

 • Yönetici Özeti
 • Yanıtlama Tarzıyla İlgili Özet
 • Psikometrik Profil (4 sayfa)
 • Psikometrik Profil Özeti
 • Yetkinliklere İlişkin Potansiyel Profili
 • Kültüre/Çevreye Uyum Tahmini

Alternatif Rapor Türleri

Wave® Profesyonel Tarzlar Envanteri farklı amaçlar için 10 ayrı rapor alternatiflerine sahiptir.

Kişisel Rapor
Değerlendirilen kişiye geribildirim vermek amacıyla kullanılan rapor türüdür. Bireyin güçlü ve gelişime açık yönleriyle ilgili kapsamlı bilgi içerir.

Örnek Rapor

Yönetici Raporu
Değerlendirilen kişinin yöneticisine kişi hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılan rapor türüdür. Yöneticinin farklı değerlendirilen kişileri birbiriyle kıyaslamasını sağlar ve kişinin performansını artıracak ve azaltacak unsurlar hakkında bilgiler sunar.

Örnek Rapor

Mülakat Rehberi
Envanter sonuçlarına göre yetkinlik bazlı mülakat soruları sunan rapor türüdür. Bireyin hangi özelliklerinin sorgulanması gerektiği konusunda mülakat yapan kişiyi yönlendirir. Ayrıca kurum içerisinde yetkinlik bazlı mülakat gerçekleştiren kişilerin standart bir formatta mülakat yapmasını sağlar.

Örnek Rapor

Gelişim Raporu
Bireyin güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya koyan rapor türüdür. Bireyin tam kapasitesine ulaşabilmesi için ihtiyacı olan gelişim alanlarıyla ilgili gelişim önerileri sunar.

Örnek Rapor

Tarzlar Raporu
Bireyin iş yapma tarzlarını insan ya da iş odaklı olma başlıklarına göre ele alan rapor türüdür.

Örnek Rapor

Takım Rolleri
Bireyin yüksek performans gösteren takımlara katkıda bulunabilmesi için en çok ve en az hangi rollere uygun olduğunu içeren rapor türüdür.

Örnek Rapor

Liderlik Raporu
İşe alım ve yetenek yönetimi süreçlerinde bireyin liderlik potansiyelini durumsal şartlara bağlı olarak değerlendiren rapor türüdür.

Örnek Rapor

Satış Raporu
Yüksek satış performansına sahip takımların oluşturulması için bireyin satış rollerine yönelik yeteneğini ve potansiyelini değerlendiren rapor türüdür.

Örnek Rapor

İş Tarzı Raporu
Bireyin olumlu ve olumsuz iş yapma tarzlarını ortaya koyan rapor türüdür. Bireyin optimum performansa ulaşabilmesi için gelişimine yönelik farkındalığını artırmayı amaçlar.

Örnek Rapor

Yansıma Raporu
Bireyin kişilik özelliklerinin iş davranışları üzerindeki olumlu ya da olumsuz yansımalarını değerlendiren rapor türüdür.

Örnek Rapor