SALECOM Satış Yetkinlikleri Envanteri

SALECOM, satış adaylarının ya da satış pozisyonunda çalışanların satış yetkinliklerine sahip olma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

SALECOM, objektif satış performansı (satış tutarı, adet ve hedef gerçekleştirme) üzerindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış yetkinlikleri, çeşitli sektörlerde çalışan satış performansı yüksek satış çalışanlarından elde edilen norm değerlerine kıyasla değerlendirmektedir.

Örnek Rapor

İşe Alımda ya da Yetenek Yönetiminde Kullanıldığı Pozisyonlar

 • Satış pozisyonları

Özellikler

İçerik
Satış Yetkinlikleri
 • Başarı Odaklılık
 • Kendine Güven
 • İletişim Becerisi
 • İkna Yeteneği
 • Müşteri Odaklılık
 • İlişki Kurma
 • İyimserlik
Yetkinlikler Üzerinde Etkili Özellikler
 • Sosyallik
 • Sosyal Kaygı
 • Performans Kaygısı
 • Satışa Yatkınlık
İfade Sayısı 75 Süre 20 Dakika Kullanım Online