Assessment Systems Web Sitesi Kullanım Koşulları

Tüm hakları Assessment Systems’a ait olan web sitesine (www.assessment.com.tr) hoş geldiniz! Bu web sitesini ziyaret ederek ve kullanarak aşağıdaki şart ve koşulları kabul etmiş olmaktasınız. Bu şart ve koşulları kabul etmiyorsanız, web sitesinden ayrılmanızı rica ederiz, aksi halde aşağıdaki şart ve koşulları kabul etmiş sayılacaksınız.

  • Site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Assessment Systems’a aittir. Assessment Systems, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Assessment Systems’ın, sitenin kullanıcı tarafından kullanımından kaynaklı sorun ve zarardan herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
  • Assessment Systems web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili ve yasal değişikliklerin gerisinde kalabilir. Assessment Systems’ın bu şekilde ki fiili ve yasal değişikliklerin gerisinde kalmaktan dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Assessment Systems web sayfasında yer alan ve bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti ve taahhüt vermemektedir.
  • Assessment Systems site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
  • Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Assessment Systems, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Assessment Systems dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmektedir. Assessment Systems bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Web sitesi’nin sahibi Assessment Systems’tır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Assessment Systems’ın ya da Assessment Systems’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Assessment Systems’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, “software-code”ların vs./vb bilgi, görsel ve diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu şekilde bir izinsiz kullanımın tespiti halinde Assessment Systems mahkemeler nezdinde hukuki ve cezai tüm yollara başvurma hakkını kullanacaktır.
  • Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.