a&dc Yeni Mezun Dilemmaları™

a&dc tarafından geliştirilmiş Yeni Mezun Dilemmaları (Graduate Dilemmas™) üniversiteden yeni mezun olmuş ya da mezun olmakta olan bireylerin yetkinliklerini değerlendirmeye yönelik bir durumsal yargı testidir.

Yeni Mezun Dilemmaları™ iş hayatına yeni başlayan bir kişinin iş hayatında karşılaşabileceği çeşitli senaryolar içermekte ve kişiden her bir senaryoda kendisine sunulan seçeneklerin uygunluğunu değerlendirmesi istenmektedir. Test, doğru ve yanlış yanıtlar içermesi nedeniyle, sübjektif değerlendirme araçlarına kıyasla yetkinlikleri değerlendirme konusunda daha etkin sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Yeni Mezun Dilemmaları™ online olarak toplam 5 yetkinliği değerlendirmekte ve kişi hakkında kapsamlı bir geribildirim raporu sunmaktadır.

Kullanım Alanları

  • Yeni mezun adayların değerlendirilmesinde

Özellikler

İçerik
  • Planlama ve Organizasyon
  • Analitik Düşünme
  • Sonuç Odaklılık
  • İlişki Yönetimi
  • İletişim ve Etkileme
Senaryo Sayısı 20 Süre 30 Dakika Online Kullanım
  • Gözetimli
  • Gözetimsiz