a&dc Yönetim Dilemmaları™

a&dc tarafından geliştirilmiş Yönetim Dilemmaları (Management Dilemmas™) yönetsel pozisyonlara aday olan bireylerin yönetsel potansiyelini belirlemek ve/veya mevcut yöneticilerin farkındalıklarını ve kişisel etkinliklerini artırmak amacıyla yönetsel yetkinliklerini değerlendirmeye yönelik bir durumsal yargı testidir.

Yönetim Dilemmaları™ bir yöneticinin iş hayatında karşılaşabileceği çeşitli senaryolar içermekte ve kişiden her bir senaryoda kendisine sunulan seçeneklerin uygunluğunu değerlendirmesi istenmektedir. Test, doğru ve yanlış yanıtlar içermesi nedeniyle, sübjektif değerlendirme araçlarına kıyasla yönetsel yetkinlikleri değerlendirme konusunda daha etkin sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Yönetim Dilemmaları™ online olarak her biri iki alt yetkinlikten oluşan 4 temel yönetsel yetkinliği değerlendirmekte ve kişi hakkında kapsamlı bir geribildirim raporu sunmaktadır.

Kullanım Alanları

 • İlk ve orta kademe yönetici pozisyonlarına terfi sürecinde
 • İlk ve orta kademe yönetici pozisyonlarında çalışanların yönetsel yetkinlikleri itibariyle gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde

Özellikler

İçerik
Astlarını Yönlendirme
 • Astlarını Motive Etme
 • Etkin Karar Verme
Planlama ve Koordine Etme
 • Planlama
 • İşleri Organize Etme
Performans Yönetimi
 • Sonuç Odaklılık
 • Performans Geliştirme
İlişki Yönetimi
 • İşbirliği ve Uyum
 • Zor Durumlarla Başa Çıkma
Senaryo Sayısı 20 Süre 45 Dakika Kullanım
 • Gözetimli
 • Gözetimsiz