Yeni Mezun İşe Alımı

Yeni mezun işe alım süreçlerine yönelik çözümlerimiz, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da mezun olmakta olan kişiler içerisinden yetiştirilmek üzere yüksek potansiyele sahip olanların kuruma kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Yeni mezun işe alımı farklı pozisyonlar hedeflenerek gerçekleştirilebilmektedir. Bu pozisyonlar dikkate alınarak süreçte adayların değerlendirileceği unsurlara bağlı olarak aşağıda yer alan araç ve yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılabilmektedir. Sürecinize uygun çözümleri sunabilmemiz için lütfen Assessment Systems Yetenek Uzmanı ile hemen iletişime geçiniz

İletişim Formu

Yönetici Adayı

Her yıl binlerce üniversitesi öğrenci mezun olmakta ve iş dünyasına katılmaktadır. İçeriden terfi yöntemiyle yönetsel pozisyonlarını dolduran firmalar ya da sürekli büyüyen firmalar, gelecekteki açık pozisyonlarını dikkate alarak mezun olmakta olan bu öğrenci kitlesi içerisinden yetiştirmek üzere kendilerine en uygun ve potansiyeli yüksek olanları seçmek için çaba sarf etmektedir.

Yeni mezunların değerlendirilmesinde temel sorun; tümüyle birebir görüşme yapılamayacak sayıda çok sayıda adayın firmaya başvuruda bulunuyor olması ve adayların elenmesinde özgeçmiş ya da öğrenim bilgilerinin (mezun olduğu üniversite, not ortalaması gibi) potansiyeli yüksek adayları belirlemek için yeterli olamamasıdır. Bu nedenle firmalar, mülakat sürecine dahil edecekleri az sayıda adaya ulaşmak için öncelikle adaylarını bir ya da birden fazla değerlendirme aracıyla bir ön elemeye tabi tutmak ihtiyacı duymaktadır. Ön eleme sonrası kullanılan değerlendirme yöntemleri ise, yeni mezunlar içerisinden firmaya değer katacak yüksek potansiyele sahip adayları ve adayların hangi alanlarda (örneğin bir banka için Hazine, Krediler, Pazarlama gibi) çalışmaya uygun olduklarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Stajyer

Bazı firmalar yeni mezunlara yönelik MT programları açmak yerine üniversite üçüncü ya da dördüncü sınıfta okumakta olan öğrenciler içerisinden kendilerine stajyer seçmekte ve bir yandan okuyup bir yandan çalışan bu stajyerlerden beğendiklerini mezun oldukları zaman kadrolarına katmaktadır. Geleceğin çalışan adayları olarak görülen stajyerlerin seçiminde kendilerine emek harcanacağı için en uygun ve potansiyeli yüksek olanların seçilmesi önemlidir.

Üniversite öğrencilerinin değerlendirilmesinde sadece özgeçmiş ya da öğrenim bilgileri (okumakta olduğu üniversite, not ortalaması gibi) potansiyeli yüksek adayları belirlemek için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle firmalar, mülakat sürecine dahil edecekleri az sayıda adaya ulaşmak için öncelikle adaylarını bir ya da birden fazla değerlendirme aracıyla bir değerlendirmeye tabi tutmak ihtiyacı duymaktadır.

Müfettiş Yardımcısı

Bankalar ve denetim firmaları her yıl müfettiş ya da denetim kadrolarına yetiştirilmek üzere üniversiteden yeni mezun olmuş kişileri dahil etmektedir. Firmalar aldıkları çok sayıda başvuru arasından en iyi ve en yetenekli yeni mezunları seçip istihdam edebilmek için uğraşmaktadır.

Yeni mezunların özgeçmiş ya da öğrenim bilgilerinin (mezun olduğu üniversite, not ortalaması gibi) en uygun adayın kim olduğunu belirlemek için yeterli olamaması nedeniyle firmalar Müfettiş Yardımcısı pozisyonuna yönelik çeşitli sınav uygulamaları gerçekleştirmektedir. Özellikle bankalarda Teftiş Kurulu seçim sürecinin doğrudan içerisinde yer almakta ve yoğun ve titiz bir çalışmayla adaylar değerlendirilmektedir

Son dönemde özellikle bankalarda Bilgi Teknolojileri alanında denetim yapacak kişiler ayrıca istihdam edilmektedir. Bu süreçte ayrı bir başlık bu pozisyon için açılmıştır.