Assessment Systems

2007 yılında Davranış Bilimleri Uzmanı Levent Sevinç tarafından kurulmuş olan Assessment Systems psikolojik ölçme ve değerlendirme alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin önde gelen firmaları yetenek yönetimi ve işe alım süreçlerinde Assessment Systems’ın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamalarından yararlanmakta ve psikometrik araçlarını kullanmaktadır.

  • Bugüne kadar 25.000’den fazla kişi Assessment Systems Değerlendirme ya da Gelişim Merkezi uygulamaları aracılığıyla değerlendirilmiştir.
  • Her ay yaklaşık 20 farklı firmada 400’e yakın kişi Assessment Systems Değerlendirme ya da Gelişim Merkezi uygulamalarıyla değerlendirilmektedir.
  • Assessment Systems’ın Değerlendirme ve Gelişim Merkezi projelerinde sahip olduğu deneyim ve uzmanlık gücü son derece yüksektir ve bu özelliğiyle öne çıkmaktadır.
  • Assessment Systems 27 kişilik çalışan ve 20’ye yakın Danışman kadrosuyla Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren en geniş ekibe sahip ölçme ve değerlendirme firmasıdır.
  • Bugüne kadar 3,5 milyondan fazla kişi Assessment Systems psikometrik araçlarıyle değerlendirilmiştir.
  • Kendi alanında ar-ge faaliyetlerine yatırım yapmakta ve bu alanda gerçekleştirdiği bilimsel yayınlarla uluslararası çevreler tarafından kabul görmektedir.

Assessment Systems, 25 yıldır Değerlendirme ve Gelişim Merkezi konusunda uzmanlaşmış İngiltere kökenli global danışmanlık firması a&dc’nin ve SHL’nin Kurucusu ve OPQ Mesleki Kişilik Envanteri’nin yaratıcısı Profesör Peter Saville tarafından kurulan Saville Consulting’in Türkiye temsilcisidir.

Levent Sevinç, Kurucu ve CEO

Levent Sevinç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 1997 yılında fakülte birincisi olarak mezun olmuş ve Davranış Bilimleri alanında yaptığı yüksek lisansını “Duygusal Zekanın Kariyer Başarısına Etkisi” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları alanında doktorasına devam eden Sevinç, bugüne kadar insan kaynakları, pazarlama yönetimi ve örgütsel davranış alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yirmiye yakın akademik yayın gerçekleştirmiştir.

Sevinç tarafından geliştirilen değerlendirme araçları, Türkiye’de çeşitli büyük ölçekli kuruluşlarda tüm insan kaynakları süreçlerinde kullanılmaktadır. Sevinç’in 2003 yılında geliştirdiği “EICOM Yetkinlik Envanteri”, Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır.

2007 yılına kadar ülkemizin önde gelen banka ve holdinglerin insan kaynakları departmanlarında görev yapan Sevinç, kurumlara rekabet avantajı kazandıran en önemli kaynağın insan olduğuna ve insana ilişkin verilen kararların objektif verilere dayanması gerektiğine her zaman inandı. İnsan psikolojisini anlamaya ve davranışlarını tahmin etmeye yönelik arzusu, sektördeki deneyimleri ve akademik bilgisiyle birleşince Assessment Systems’ı kurmaya karar verdi.

Assessment Systems, psikolojik ölçme ve değerlendirme alanına odaklanmış az sayıda şirketten biri olarak bugün sektörde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Güvenilirliği ve geçerliliği uluslararası akademik çevrelerde kanıtlanmış yöntemlerle Türk firmalarına ve Türk çalışanlarına yönelik esnek ve pratik ölçme ve değerlendirme araçları sunmaktadır.